Oferta

Od ponad 20 lat świadczymy usługi geodezyjne dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Prowadzimy realizacje w zakresie obsługi inwestycji, inwentaryzacji powykonawczej oraz obsłudze prawnej Kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników są do Państwa dyspozycji na terenie Warszawy i okolic. Polecamy nasze usługi geodezyjne:

 • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Mapy do celów projektowych w formie klasycznej i numerycznej
  • Uzgodnienia ZUDP sieci uzbrojenia terenu
  • Tyczenie budowli kubaturowych i liniowych
  • Tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  • Tyczenie urządzeń podziemnych
  • Tyczenie granic nieruchomości
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  • Budynków wraz z założeniem kartoteki budynkowej
  • Budowli kubaturowych i liniowych
  • Urządzeń podziemnych
 • Obsługa prawna
  • Mapy z projektowanym podziałem
  • Opracowanie map do celów sądowych
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Wznawianie granic nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz spisywanie protokołów granicznych
  • Wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali
  • Badania Ksiąg Wieczystych
  • Doradztwo w zakresie skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości
 • Inne prace geodezyjne
  • Pomiary powierzchni lokali wg norm PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997
  • Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali
  • Zakładanie kartotek lokalowych
  • Obliczanie objętości mas ziemnych
  • Obliczanie wysokości niedostępnych punktów
  • Tworzenie rzutów pionowych elewacji budynków
  • Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do obrotu nieruchomości